Konsekwencje brytyjskiej rewolucji przemysłowej

Skutki brytyjskiej rewolucji przemysłowej (1760-1840) były wieloaspektowe, zróżnicowane i długotrwałe. Życie zawodowe na obszarach wiejskich i miejskich zostało na zawsze zmienione przez wprowadzenie nowych maszyn, rozwój fabryk i upadek tradycyjnych rzemiosł. Postępy w transporcie i komunikacji sprawiły, że życie w społeczeństwie postindustrialnym stało się bardziej ekscytujące i dynamiczne, a ludzie są ze sobą połączeni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dobra konsumpcyjne stały się bardziej dostępne dla większej liczby osób, tworząc więcej miejsc pracy dla szybko rosnącej populacji. Jednak ceną za ten postęp często była hałaśliwa, monotonna i niebezpieczna praca, a miasta stały się przeludnione, zanieczyszczone i pełne przestępczości.

Wpływ rewolucji przemysłowej

Wynaleziono wiele nowych maszyn, które mogły robić rzeczy znacznie szybciej niż wcześniej lub wykonywać zupełnie nowe zadania. Energia parowa była tańsza, bardziej niezawodna i szybsza niż tradycyjne źródła energii. Pojawiły się duże fabryki, tworząc miejsca pracy i powodując boom, szczególnie w produkcji tkanin bawełnianych. Duże projekty inżynieryjne, takie jak żelazne mosty i wiadukty, stały się możliwe. Tradycyjne branże, takie jak tkactwo ręczne i dyliżanse, podupadły. Koszty żywności i dóbr konsumpcyjnych spadły dzięki masowej produkcji i zmniejszonym kosztom transportu. Przemysłowcy i rolnicy dysponowali lepszymi narzędziami.

Przemysł węglowy, żelazny i stalowy przeżywał boom, zapewniając paliwo i surowce dla maszyn, które działały. System kanałów rozwinął się, ale potem podupadł. Urbanizacja przyspieszyła, a siła robocza zaczęła koncentrować się wokół fabryk w miastach. Tani transport kolejowy stał się dostępny dla wszystkich. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą spadło, szczególnie w przemyśle tekstylnym. Wzrosło zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną siłę roboczą do napędzania maszyn i pracy na kolei. Wzrosło zapotrzebowanie na pracę dzieci i kobiet. Bezpieczeństwo pracowników spadło i zostało przywrócone dopiero w latach trzydziestych XIX wieku. Powstały związki zawodowe w celu ochrony praw pracowniczych. Sukces mechanizacji doprowadził inne kraje do własnych rewolucji przemysłowych.

Wpływ rewolucji przemysłowej

Górnictwo węglowe

Wydobycie cyny i węgla ma długą historię w Wielkiej Brytanii, ale wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej nastąpiła bezprecedensowa aktywność pod ziemią w poszukiwaniu paliwa do silników parowych, które zdominowały przemysł i transport. W 1712 r. stworzono pompę parową do odwadniania kopalń. Pozwoliło to pogłębić kopalnie i znacznie zwiększyć produkcję węgla. Silnik parowy Watta, opatentowany w 1769 roku, umożliwił wykorzystanie mocy pary do niemal każdego celu, a ponieważ silniki parowe działały na węglu, górnictwo przeżyło boom, gdy mechanizacja rozprzestrzeniła się na całą produkcję przemysłową.

Zjawisko to nasiliło się wraz z rozwojem kolei od 1825 roku i pojawieniem się statków napędzanych parą od lat czterdziestych XIX wieku. Gaz węglowy był wykorzystywany do oświetlania domów i ulic od 1812 r. oraz jako źródło ciepła w domach prywatnych i kuchenkach. Koks, tj. spalony węgiel, był wykorzystywany jako paliwo w przemyśle żelaznym i stalowym, więc zapotrzebowanie na węgiel stale rosło wraz z postępem rewolucji przemysłowej.

Kopalnie i fabryki węgla

Istniały cztery główne obszary wydobycia węgla: Południowa Walia, Południowa Szkocja, Lancashire i Northumberland. Aby dostarczyć węgiel tam, gdzie był potrzebny, Wielka Brytania znacznie rozbudowała system kanałów, ponieważ transport kanałami był o 50% tańszy niż transport drogowy. W 1830 roku "Anglia i Walia miały 6 237 kilometrów śródlądowych dróg wodnych, w porównaniu do 2 251 kilometrów w 1760 roku" (Horn, 17). Podczas gdy w 1700 roku Wielka Brytania produkowała od 2,5 do 3 milionów ton węgla rocznie, do 1900 roku liczba ta wzrosła do 224 milionów ton.

Produkcja

Silnik parowy zmienił przemysł, zwłaszcza jedną z najważniejszych gałęzi brytyjskiej gospodarki - przemysł tekstylny. Przędzalnictwo i tkactwo były przemysłem chałupniczym skupionym w jednym lub kilku gospodarstwach domowych. Wynaleziono wiele maszyn, które zrewolucjonizowały czyszczenie, przędzenie i tkanie bawełny. Należały do nich latające czółenko (John Kay, 1733), przędzarka (James Hargreaves, 1764), maszyna wodna (Richard Arkwright, 1769), przędzący muł (Samuel Crompton, 1779), krosno (Edmund Cartwright, 1785), odziarniarka bawełny (Eli Whitney, 1794), krosno Roberta i krosno tkackie (Richard Roberts, 1822-5). Mechanizacja umożliwiła powstanie zakładów włókienniczych, w których maszyny, najpierw napędzane wodą, a następnie parą, wykonywały pracę szybciej i taniej niż ręcznie. W latach trzydziestych XIX wieku 75% przędzalni bawełny korzystało z silnika parowego, a tekstylia bawełniane stanowiły połowę całego brytyjskiego eksportu.

Niektórzy protestowali przeciwko mechanizacji, zwłaszcza wykwalifikowani pracownicy przemysłu tekstylnego. W latach 1811-1816 luddyści, nazwani na cześć ich mitycznego przywódcy Neda Ludda, rozbijali fabryczne krosna. Protestujący byli traktowani surowo i mogli zostać skazani na śmierć za uszkodzenie krosien. Pomimo wstrząsów w tradycyjnych sposobach pracy, mechanizacja stworzyła znacznie więcej miejsc pracy niż zostało utraconych w starych gałęziach przemysłu. W 1830 r. jeden na 80 Brytyjczyków pracował w ponad 4000 zakładów włókienniczych w kraju. Nowe miejsca pracy bardzo różniły się od tych z przeszłości. Pracownicy fabryk często wykonywali powtarzalne zadania i pracowali na godziny. Wcześniej pracownicy otrzymywali zazwyczaj wynagrodzenie za konkretny projekt (stawka akordowa) i pracowali we własnym tempie. W nowym systemie fabrycznym pracownik wykonywał tylko jedno zadanie spośród wielu innych. Z drugiej strony, praca w fabryce gwarantowała regularne wynagrodzenie, co było szczególnie cenione przez sezonowych robotników rolnych.

Komentarze

Dodaj komentarz