Top 3 miast przemysłowych w Polsce

Polska wykazuje aktywnie rozwijający się przemysł. Gospodarka kraju kwitnie, więc wykazuje produkcję na wysokim poziomie, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku produkcji maszyn i urządzeń. To właśnie przemysł maszynowy odpowiada za ponad 50% eksportu. Nomenklatura jest dość zróżnicowana: autobusy, sprzęt lotniczy, statki (transport towarowy, górnictwo). Ponadto polskie przedsiębiorstwa wytwarzają produkty dla przemysłu spożywczego, tekstylia, paliwa, materiały budowlane, produkty rybołówstwa. Obecnie polski przemysł jest zorientowany na rynki Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu.

Warszawa jest ważnym miastem przemysłowym

W Warszawie skoncentrowane są przedsiębiorstwa, które odgrywają znaczącą rolę w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym, ciężkim. Główne fabryki produkują samochody marek Toyota, Fiat, Opel i Volkswagen. Przede wszystkim mówimy o autobusach i ciężarówkach. Przemysł metalurgiczny rozwijał się w stolicy przez wiele lat, co pozwoliło mu osiągnąć produkcję milionów ton wyrobów walcowanych. To właśnie modernizacja odegrała kluczową rolę w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Inżynieria ciężka przynosi stolicy miliardy dolarów, a obecnie następuje reorientacja ze względu na zapotrzebowanie na inżynierię elektryczną i oprzyrządowanie.

Ekologia Warszawy jest na akceptowalnym poziomie dla dużego miasta. Stolica często cierpi z powodu smogu, który jest powodowany przez pojazdy silnikowe, a nie zakłady przemysłowe. Mieszkańcy korzystają z tak zwanych "szkół leśnych". Jest to specjalny środek, który polega na zabieraniu ludzi z miasta, aby oddychali świeżym powietrzem. Lokalne firmy wspierają walkę o ekologię, np. fabryki Coca-Coli promują wśród mieszkańców segregację śmieci i oferują recykling plastikowych butelek, do którego chętnie dokładają się sami mieszkańcy.

Gdańsk-prężnie rozwijający się przemysł

Gdańsk charakteryzuje się dobrze rozwiniętym hutnictwem metali nieżelaznych. Produkcja wyrobów polimetalicznych ma ugruntowaną pozycję, a metalurgia metali nieżelaznych jest również silnie rozwinięta. Przemysł ciężki reprezentują firmy produkujące wagony (towarowe i osobowe). W Gdańsku zlokalizowane są firmy zajmujące się produkcją elektrotechniczną.

Przemysł stoczniowy jest kolejną ważną częścią gdańskiego przemysłu. Znajduje się tu również duży handlowy port morski. Stale rośnie liczba wyspecjalizowanych firm świadczących usługi remontowe. Cechą charakterystyczną gdańskich przedsiębiorstw prywatnych jest znaczny wzrost kosztów budowy statków. Pod koniec XX wieku średni koszt naprawy nie przekraczał 4 USD za kilogram całkowitej masy statku. Obecnie wartość ta osiągnęła 20 dolarów. Polskie stocznie remontowe i stoczniowe słyną z żaglowców, jachtów, które są kupowane przez zamożnych przedstawicieli krajów europejskich.

Ekologia Gdańska jest na dobrym poziomie. Potężny przemysł nie wpływa na komfort mieszkańców. Panoramy miasta bezpośrednio wskazują, że Gdańsk jest miastem zielonym. Władze aktywnie inwestują w utrzymanie środowiska, dbają o plaże, a sami mieszkańcy aktywnie dbają o czystość ulic.

Poznań to potężny ośrodek produkcyjny

Poznań specjalizuje się w metalurgii, inżynierii ciężkiej i jest ważnym węzłem transportowym. Firmy zajmujące się metalurgią żelaza i inżynierią ciężką osiągnęły znaczące wskaźniki produkcji. Produkuje się tu obrabiarki, różne urządzenia wykorzystywane w fabrykach, maszyny dla statków i samolotów. Ekologia Poznania nie jest dotknięta przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Na środowisko Poznania nie mają wpływu przedsiębiorstwa przemysłowe, ale magazyn chemikaliów zlokalizowany w pobliżu miasta stanowi istotne zagrożenie dla środowiska. W szczególności w 2014 r. doszło do wycieku bromku potasu, którego opary mogły przedostać się do pobliskich zbiorników wodnych.

Polski przemysł opiera się nie tylko na produkcji maszyn i walcowanych wyrobów metalowych. Przodujące miejsce w gospodarce kraju zajmują na przykład farmaceutyki. Duży nacisk kładzie się na generyki, czyli leki o składzie zbliżonym do oryginału, ale tańsze dla konsumenta, ponieważ producent nie potrzebuje patentu. Obroty branży farmaceutycznej w Polsce przekroczyły już 9 mld euro.

Cement produkowany jest w województwie opolskim, któremu towarzyszą województwa świętokrzyskie i chołmskie. Wszystkie trzy regiony produkują łącznie 85% krajowego cementu. Polska jest znana w Europie jako producent szkła i wyrobów szklanych. Produkujące je przedsiębiorstwa znajdują się w Bolesławcu i Stroniu Śląskim.

Aktywnie prowadzona jest produkcja rybna. Każdego roku odławia się 400 tysięcy ton produktów rybnych.

Fenomen "polskiego cudu" porównywany jest do chińskiego. Nawet światowy kryzys z 2008 roku nie wpłynął znacząco na gospodarkę kraju. Jednocześnie istnieje troska o środowisko, co jest niezwykle ważne dla wszystkich krajów, które zwiększają swoje obroty przemysłowe.

Komentarze

Dodaj komentarz