Komisja Europejska chce odejść od modelu gospodarczego "bierz, przetwarzaj, psuj i wyrzucaj", który szkodzi planecie. W ramach tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja opublikowała propozycje mające na celu uczynienie produktów bardziej przyjaznymi dla środowiska. Dotyczy to również przemysłu tekstylnego, który jak wiemy nie jest ostatnim źródłem problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Zgodnie z Zielonym Paktem dla Europy, 30 marca 2022 r. Komisja przedstawiła szereg propozycji mających na celu uczynienie zrównoważonych produktów normą. Środki te mają na celu wzmocnienie ekologicznego projektowania produktów, a także gospodarki o obiegu zamkniętym.

Efemeryczna moda, odpady tekstylne, niszczenie niesprzedanych tekstyliów. Propozycje Komisji obejmują również strategię dla przemysłu tekstylnego w UE, a także proponowaną dyrektywę mającą na celu wzmocnienie praw konsumentów i zwalczanie wprowadzających w błąd lub fałszywych oświadczeń środowiskowych (greenwashing).

Zielony Pakt dla Europy

Główne cele Paktu w odniesieniu do wyzwań stojących przed przemysłem odzieżowym i tekstylnym to

  • Zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności łańcuchów dostaw;
  • Wspieranie rozwoju technologii recyklingu surowców;
  • Zapewnienie zgodności z rozporządzeniem ECHA (REACH) w sprawie chemikaliów, a także z kryteriami europejskiego oznakowania ekologicznego dla tekstyliów.

Zrównoważone tekstylia do 2030 roku

W latach 2000-2015 światowa produkcja tekstyliów wzrosła niemal dwukrotnie. Przemysł tekstylny i odzieżowy jest podstawą europejskiej gospodarki, zatrudniając ponad 1,5 miliona osób. Sektor obejmuje prawie 160 000 firm, których sprzedaż w 2019 r. wyniosła 162 mld euro.

Konsumpcja tekstyliów jest czwartym co do wielkości źródłem oddziaływania na środowisko w UE (po żywności, mieszkalnictwie i transporcie). Sektor tekstylny zajmuje również trzecie miejsce pod względem zużycia wody i użytkowania gruntów oraz piąte pod względem zużycia surowców pierwotnych. Ponadto Europejczycy wyrzucają średnio 11 kilogramów tekstyliów rocznie, co nie może nie mieć wpływu na naszą planetę.

Przemysł tekstylny w Europie

Strategie «Sustainable and Circular Textiles»

  • Zrównoważone, nadające się do naprawy i recyklingu;
  • Wykonane głównie z włókien pochodzących z recyklingu;
  • Wolne od niebezpiecznych substancji;
  • Produkowane z poszanowaniem praw socjalnych pracowników i środowiska naturalnego.

Dlatego w przemyśle tekstylnym producenci muszą być odpowiedzialni za swoje produkty w całym łańcuchu, w tym za to, kiedy stają się odpadami.

Wzmocnienie praw konsumentów

Komisja proponuje również wzmocnienie praw konsumentów poprzez wprowadzenie zakazu greenwashingu. Przepisy konsumenckie zostaną zmienione, aby zagwarantować, że informacje na temat trwałości i możliwości naprawy produktów są dostarczane w punkcie sprzedaży. Ponadto przyszły tekst powinien mieć na celu zakazanie twierdzeń, które są uważane za wprowadzające w błąd, niewystarczająco uzasadnione i zweryfikowane.

Nasza planeta potrzebuje tak radykalnych środków bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza przyszłość i perspektywy. To, co pozostawimy następnemu pokoleniu, jest naszą odpowiedzialnością. Musimy więc każdego roku dążyć do poprawy naszego środowiska i gospodarki, każdego dnia myśleć o tym, co "ja" osobiście mogę zrobić, aby przezwyciężyć problem nadmiernej konsumpcji zasobów. Naszym obowiązkiem jest zaprzestanie kupowania ogromnej ilości niepotrzebnych rzeczy, które nosimy tylko raz, ale ile ten jeden raz jest wart dla środowiska? Naszym obowiązkiem jest dokonywanie świadomych zakupów i wspieranie producentów, którzy przedkładają ochronę naszej planety nad zarabianie "wszystkich pieniędzy świata".

Komentarze

Dodaj komentarz