Europa jest jednym z największych regionów gospodarczych na świecie i odgrywa ważną rolę w handlu światowym. W 2022 r. całkowity eksport z Europy wyniósł 2,9 biliona dolarów, co stanowi około 17% światowego eksportu.

 

Poniżej znajduje się lista 10 największych europejskich eksporterów w 2022 r., w kolejności malejącej według wielkości eksportu:

 

  • Niemcy (1,4 biliona dolarów)
  • Holandia (840 miliardów dolarów)
  • Francja (740 miliardów dolarów)
  • Wielka Brytania (610 miliardów dolarów)
  • Włochy (560 miliardów dolarów)
  • Hiszpania (420 miliardów dolarów)
  • Belgia (330 miliardów dolarów)
  • Irlandia (260 miliardów dolarów)
  • Polska (240 miliardów dolarów)
  • Szwecja (220 miliardów dolarów)

Główne produkty eksportowe

Główne produkty eksportowe z Europy to maszyny i urządzenia, produkty chemiczne, samochody, towary konsumpcyjne i surowce.

Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia to największy towar eksportowy z Europy. W 2022 roku wolumen eksportu maszyn i urządzeń z Europy wyniósł 1,4 biliona dolarów amerykańskich, co stanowiło około 48% całkowitego eksportu.

Głównym eksportem maszyn i urządzeń z Europy są samochody, samoloty, urządzenia przemysłowe i elektronika.

Produkty przemysłu chemicznego

Wyroby chemiczne to drugi co do wielkości eksport towarów z Europy. W 2022 roku eksport chemikaliów z Europy wyniósł 510 miliardów dolarów, co stanowi około 17% całkowitego eksportu.

Głównymi chemicznymi produktami eksportowymi z Europy są farmaceutyki, chemikalia organiczne i tworzywa sztuczne.

Samochody

Samochody są trzecim co do wielkości eksportem towarów z Europy. W 2022 roku eksport samochodów z Europy wyniósł 420 miliardów dolarów, co stanowi około 14% całkowitego eksportu.

Głównymi eksporterami samochodów z Europy są Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.

Towary konsumpcyjne

Towary konsumpcyjne są czwartym co do wielkości eksportem towarów z Europy. W 2022 roku eksport towarów konsumpcyjnych z Europy wyniósł 350 miliardów dolarów, co stanowi około 12% całkowitego eksportu.

Głównymi towarami eksportowymi z Europy są żywność, napoje, odzież i obuwie.

Towary

Towary są piątym co do wielkości eksportem towarów z Europy. W 2022 r. europejski eksport towarów wyniósł 250 miliardów dolarów, co stanowi około 9% całkowitego eksportu.

Głównymi towarami eksportowanymi z Europy są ropa naftowa, gaz, metale i produkty rolne.

Wpływ pandemii COVID-19

Pandemia Covid-19 miała negatywny wpływ na handel z Europą. W 2020 roku eksport z Europy spadł o 10% w porównaniu do 2019 roku. Jednak eksport z Europy wzrósł w 2021 r., zwiększając się o 16% w porównaniu z 2020 r.

Perspektywy

Oczekuje się, że handel z Europą będzie w nadchodzących latach nadal rósł. Głównymi czynnikami wzrostu są ożywienie gospodarki światowej, wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się oraz rozwój nowych technologii.

Wniosek

Europa jest ważnym graczem w handlu światowym. Jest jednym z największych eksporterów towarów i usług na świecie. Oczekuje się, że w przyszłości handel z Europą będzie nadal rósł.

Komentarze

Dodaj komentarz