Energia elektryczna w środowisku biznesowym: Co musisz wiedzieć

Wraz z niedawnym wzrostem cen energii elektrycznej dla profesjonalistów, zrozumienie funkcjonowania rynku energii elektrycznej staje się kluczowe dla wszystkich firm. Ponieważ ma to wpływ na kształtowanie się cen i zmusza do zastanowienia się nad tym, jak prawidłowo ukształtować i skonfigurować wszystkie procesy, warto poświęcić więcej uwagi na poznanie tego zagadnienia.

Rachunek za energię elektryczną dla klienta biznesowego składa się z  

 • Dostawa energii elektrycznej;
 • Przesył (TURPE);
 • Podatki i składki;
 • Skład rachunku za energię elektryczną dla firmy.

Dostawa energii elektrycznej

Energia elektryczna składa się z części stałej - opłaty abonamentowej - oraz części zmiennej, która odpowiada zużyciu. Opłata abonamentowa różni się w zależności od wybranej oferty, subskrybowanej mocy i rodzaju używanego licznika. Zużycie wyrażone jest w €/MWh lub c€/kWh. Odpowiada ono zużyciu energii elektrycznej pomnożonemu przez cenę za MWh lub kWh.

Opłaty przesyłowe (TURPE)

Taryfy za korzystanie z publicznej sieci elektroenergetycznej (TURPE), wspólne dla wszystkich dostawców, są wykorzystywane do finansowania operatorów sieci przesyłowych (RTE) i dystrybucyjnych (Enedis i ELD). Taryfy te są ustalane przez regulatora energetyki, Komisję Regulacji Energetyki, i mają na celu pokrycie kosztów utrzymania, tworzenia i naprawy sieci elektroenergetycznych. Wysokość składnika przesyłowego jest obliczana w zależności od rodzaju licznika, abonamentu na energię elektryczną i wybranej opcji użytkowania. Taryfy publicznej sieci elektrycznej składają się z trzech części:

 • Składnik zarządzania: pokrywa koszt zarządzania odbiorcą;
 • Składnik pomiarowy: pokrywa koszty odczytu liczników klientów;
 • Składnik wycofania: pokrywa koszty zmiennego zużycia i koszty przekroczenia subskrybowanej mocy.

Czym jest TURPE

Optymalizacja TURPE to szansa na obniżenie rachunków za energię. Wymaga to przeprowadzenia badań w celu wybrania odpowiedniej mocy, aby skorzystać z optymalnej taryfy sieciowej. W zależności od zużycia energii elektrycznej w danej nieruchomości, oszczędności mogą wynieść nawet kilka tysięcy euro rocznie. Opłata przesyłowa jest pobierana przez dostawców energii elektrycznej i jest w całości redystrybuowana na rzecz operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Podatki i składki

Podatki i składki stanowią jedną trzecią rachunku za energię elektryczną. Są one pobierane przez dostawcę energii elektrycznej na rzecz rządu i są płacone w całości. Istnieją trzy podatki od energii elektrycznej: CTA, TICFE i VAT. Podobnie jak TURPE, podatki te są wspólne dla wszystkich dostawców energii elektrycznej.

Jak obniżyć rachunek za energię elektryczną

Aby obniżyć rachunki za energię elektryczną, klienci biznesowi mogą skorzystać z usług brokera energii. Biorąc pod uwagę złożoność rynku energii elektrycznej, broker energii odgrywa kluczową rolę w pomaganiu klientom biznesowym w obniżaniu rachunków za energię elektryczną. Poprzez dokładną analizę potrzeb i porównanie dostępnych ofert,

Broker energii może pomóc

 • Przeprowadzić inwentaryzację zużycia;
 • Porównać oferty różnych dostawców energii;
 • Negocjować warunki umowy;
 • Zoptymalizować podatek TURPE i podatek od energii elektrycznej.

Takie partnerstwo pozwoli ci skorzystać z dogłębnej wiedzy rynkowej, stałego monitorowania cen i negocjacji dostosowanych do twoich konkretnych potrzeb.

Kwestia dostaw energii elektrycznej jest ważną częścią prowadzenia działalności gospodarczej, której nie można pominąć przy budowaniu strategii i obliczaniu kosztów. Ważne jest, aby zrozumieć swoje osobiste potrzeby i na ich podstawie szukać idealnej opcji dla swojej firmy, która spełni konkretne potrzeby. Monitorowanie i analizowanie dostaw energii może mieć znaczący wpływ na zarządzanie finansami i chronić firmę przed nieprzyjemnymi niespodziankami.

Komentarze

Dodaj komentarz