CEI-Bois opublikował komunikat prasowy na temat przemysłu leśnego UE w 2050 r., jego wizji zrównoważonych wyborów dla przyjaznej dla klimatu przyszłości i jego kluczowej roli w osiągnięciu neutralności węglowej. W komunikacie prasowym przekazano ideę innowacji, które mają zostać wprowadzone w przemyśle leśnym UE w 2050 roku.

Prezentacja wizji

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję "Czystej planety dla wszystkich" - długoterminową strategię mającą na celu stworzenie do 2050 r. dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

W 2019 r. Ursula von der Leyen (nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej) w swoim programie politycznym dla Europy zaproponowała Europejski Zielony Pakt, który powinien być pierwszym europejskim prawem klimatycznym, ustanawiającym cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ambitny projekt

W odpowiedzi na ten ambitny projekt, Europejska Konfederacja Przemysłu Drzewnego (CEI-Bois), Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI), Europejska Federacja Paneli (EPF), Europejska Konfederacja Przemysłu Meblarskiego (EFIC), Bioenergy Europe i Platforma Technologiczna Sektora Leśnego (FTP) zebrały się, aby przedstawić swoją wizję 2050 i ich kluczową rolę w przyczynianiu się do osiągnięcia celu neutralności węglowej.

Ich wizja obejmuje cały europejski łańcuch wartości produktów leśnych - od właścicieli i zarządców lasów po przemysł przetwórczy, uniwersytety i instytuty badawcze. Koncentruje się na rozwiązaniach leśnych i ich wkładzie w spełnianie rosnących oczekiwań obywateli Europy.

Ursula von der Leyen o Europejskim Zielonym Pakcie

Rola w biogospodarce

Europejski przemysł leśny odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu niskoemisyjnej biogospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ tworzy inteligentny ekosystem przemysłowy, w którym materiały, produkty uboczne i odpady są pozyskiwane w całym łańcuchu wartości, maksymalizując efektywność wykorzystania zasobów, w tym poprzez ponowne wykorzystanie i recykling. Łagodzi to zmiany klimatyczne w całym systemie i przynosi społeczeństwu inne korzyści płynące z leśnictwa.

Aby osiągnąć ten cel, przemysł leśny określił 5 ambitnych celów, aby stworzyć zrównoważoną i integracyjną gospodarkę neutralną dla klimatu

  1. Dekarbonizacja Europy do 2050 r. poprzez zastąpienie krytycznych lub wysokoemisyjnych surowców i paliw kopalnych alternatywami leśnymi.
  2. Wyeliminowanie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez zamknięcie cykli materiałowych z celem sektorowym wynoszącym co najmniej 90% zbiórki surowców i 70% recyklingu w przemysłowym łańcuchu wartości.
  3. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w łańcuchu wartości przemysłu leśnego poprzez zwiększenie wydajności we wszystkich obszarach (w tym materiałów, produkcji i logistyki).
  4. Zaspokojenie rosnącego popytu na surowce poprzez maksymalizację nowych przepływów wtórnych i zabezpieczenie dostaw surowców pierwotnych z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.
  5. Zaspokojenie rosnącego popytu na zrównoważone produkty poprzez zwiększenie wykorzystania drewna i produktów z drewna w naszym codziennym życiu.

Przemysł leśny Unii Europejskiej ma wizję, że jego sektor stanie się najbardziej konkurencyjnym i zrównoważonym dostawcą rozwiązań o zerowej emisji poprzez badania i innowacje, zaawansowane technologie oraz zwiększony recykling i ponowne wykorzystanie. Wizja ta jest również wspierana przez europejskich właścicieli lasów, rolników, drukarnie, producentów podłóg i usługodawców rolnych. Jeśli wszystkie przedstawione działania będą kontynuowane w tym samym tempie, wkrótce zobaczymy dobre wyniki.

Komentarze

Dodaj komentarz