Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego: Jaki wpływ ma na scenę światową

European PV Industry Alliance ma na celu budowanie zrównoważonego rozwoju i strategicznej autonomii europejskiego łańcucha wartości fotowoltaiki (PV). Identyfikuje bariery, szanse i możliwości inwestycyjne w łańcuchu wartości PV oraz zajmuje się kwestiami obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i wpływu na umiejętności.

Co robi sojusz

Aby przyspieszyć przyjęcie energii słonecznej w UE, w 2022 roku utworzono European Solar Alliance w celu stworzenia ekosystemu przemysłowego w UE, aby zapewnić niezawodność i dywersyfikację dostaw energii słonecznej. Będzie to wymagało rozszerzenia unijnej produkcji konkurencyjnych, innowacyjnych i zrównoważonych produktów energii słonecznej oraz dywersyfikacji komponentów i surowców w międzynarodowym łańcuchu wartości energii słonecznej.

Sojusz opracuje i wdroży strategiczny plan działania oparty na następujących elementach:

 • Identyfikacji wąskich gardeł w ekspansji produkcji i dostarczaniu zaleceń;
 • Ułatwianie dostępu do finansowania, w tym tworzenie ścieżek komercjalizacji produkcji energii słonecznej;
 • Zapewnienie ram współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania;
 • Wspieranie partnerstw międzynarodowych i zrównoważonych globalnych łańcuchów dostaw;
 • Wspieranie badań i innowacji w zakresie energii słonecznej;
 • Promowanie i wzmacnianie komunikacji w zakresie obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju;
 • Identyfikacja i rozwój wykwalifikowanej siły roboczej dla sektora produkcji energii słonecznej.

Odrzucenie rosyjskiego paliwa

Kto uczestniczy i jak dołączyć

Sojusz zrzesza firmy i interesariuszy zainteresowanych wspieraniem europejskich rozwiązań mających na celu zwiększenie europejskich zdolności produkcyjnych paneli słonecznych i komponentów oraz dywersyfikację źródeł produktów, komponentów i surowców. Sojusz jest otwarty dla wszystkich organizacji publicznych i prywatnych działających w sektorze energii słonecznej, w tym firm i stowarzyszeń, partnerów społecznych, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, instytutów badawczych i technologicznych, inwestorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli krajowych, regionalnych i unijnych władz publicznych.

Każda organizacja prowadząca odpowiednią działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym może dołączyć do Sojuszu w dowolnym momencie, wypełniając formularz wniosku o członkostwo. Muszą przy tym spełniać kryteria kwalifikowalności określone w statucie Sojuszu.

W dniu 9 grudnia 2022 roku Europejski Sojusz Solarny został oficjalnie zainaugurowany na spotkaniu wysokiego szczebla w Brukseli. Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, był gospodarzem konferencji, na której formalnie zainaugurowano sojusz i omówiono kluczowe kwestie, którymi się zajmie.

Kontekst

Europejski Zielony Ład i pakiet Ready by 55 wyznaczają ambitne cele dla UE w zakresie wdrożenia dużych ilości energii odnawialnej w najbliższej przyszłości. Po inwazji Rosji na Ukrainę Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 18 maja 2022 roku plan REPowerEU, którego celem jest położenie kresu zależności od rosyjskich paliw kopalnych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w UE do 45% do 2030 roku. U podstaw planu REPowerEU leży szybkie wdrożenie energii odnawialnej na dużą skalę. Strategia słoneczna UE opublikowana jako część planu przewiduje wdrożenie 320 GW energii słonecznej do 2025 roku, co stanowi ponad dwukrotność celu na 2020 rok, i prawie 600 GW do 2030 roku.

Aby osiągnąć te cele, opracowano następującą strategię:

 • Proponuje się rozszerzenie łańcucha wartości energii słonecznej w UE poprzez European Solar Alliance.
 • Promowanie szybkiego i masowego wdrażania systemów fotowoltaicznych poprzez Europejską Inicjatywę na rzecz Dachów Słonecznych.
 • Wprowadzenie środków upraszczających i przyspieszających procedury wydawania zezwoleń.
 • Zapewnienie dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej i potencjału tworzenia miejsc pracy przy produkcji i wdrażaniu energii słonecznej w UE.

Kto wytwarza energię słoneczną w Europie?

Sojusz teraz

Sojusz powołał obecnie cztery grupy robocze projektu: ds. warunków pozacenowych, łańcucha dostaw, finansów i umiejętności, kierowane przez kluczowych graczy branżowych, takich jak Carbon, Enel Greenpower, Engie, IBC, Meyer Burger Technology AG i Wacker Chemie AG, w celu realizacji szeregu konkretnych działań, które stworzą skonsolidowany plan reindustrializacji europejskiego przemysłu fotowoltaicznego. Działania te będą wspierać ambicję przemysłową Zielonego Ładu UE, aby rozwinąć przemysł o rocznej mocy 30 GW do 2025 roku, dodając 60 miliardów euro nowego PKB w Europie rocznie i tworząc ponad 400 000 XNUMX nowych miejsc pracy (bezpośrednich i pośrednich).

Komentarz szefa EIT InnoEnergy

Javier Sanz, szef tematyczny EIT InnoEnergy ds. energii odnawialnej i szef ESIA, skomentował: "Cieszymy się z niewiarygodnie szybkiego postępu unijnego sojuszu przemysłu fotowoltaicznego, do którego dołączyło ponad 110 członków w całym łańcuchu wartości energii słonecznej z ponad 17 krajów. Ważne jest, abyśmy nadal korzystali z solidnego łańcucha wartości systemów fotowoltaicznych i jesteśmy podekscytowani wynikami naszych czterech grup roboczych, które zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku".

Wpływ sojuszu na świat

Założony przez Komisję Europejską i kierowany przez EIT InnoEnergy, Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego promuje innowacyjną ekspansję zrównoważonego przemysłowego łańcucha wartości energii słonecznej w UE, zwłaszcza w sektorze produkcji systemów fotowoltaicznych. Komitet sterujący składa się z samej Komisji Europejskiej, EIT InnoEnergy, Solar Power Europe i European Solar Manufacturing Council.

Sojusz wspiera rozwój europejskiego przemysłu, który opracowuje i komercjalizuje zaawansowane technologie w całym łańcuchu wartości, co prowadzi do bardziej innowacyjnych, wydajnych, cyklicznych i zrównoważonych produktów oraz sprawia, że cele UE w zakresie klimatu i energii są bardziej osiągalne.

Komentarze

Dodaj komentarz